Αντώνης Ταμβάκος

Αντώνης Ταμβάκος

Country CFO, CARDLINK & CARDLINK ONE (WORLDLINE GROUP)

Ο Αντώνης Ταμβάκος είναι Οικονομικός Διευθυντής στην Cardlink και την Cardlink One για την Ελλάδα. Προηγουμένως, είχε εργαστεί στο οικονομικό τμήμα εταιρειών όπως Eurodrip, Intrasoft International και Intracom IT Services. Είναι κάτοχος MSc στην Οικονομική Επιστήμη από το Πάντειο Πανεπιστήμιο, ενώ κατέχει ΜΒΑ από το ALBA. Έχει λάβει πιστοποίηση ACCA.

 

Fast month closing process
Τα οφέλη από την εφαρμογή του fast month closing process. Ανέκαθεν για κάθε οικονομική διεύθυνση το κλείσιμο του μήνα αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές εργασίες, καθώς οφείλει να αποτυπώσει με ακρίβεια και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα εκάστοτε λογιστικά πρότυπα τα αποτελέσματα και τις οικονομικές καταστάσεις προς τους μετόχους και λοιπούς stakeholders. Σε ένα πλήρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, ολοένα και περισσότερες εταιρείες επιλέγουν να υιοθετήσουν ένα μοντέλο "Fast Month Closing" με στόχο τα αποτελέσματα της εταιρείας να είναι διαθέσιμα τις πρώτες μέρες του μήνα, δίνοντας σε πρώτο χρόνο όλη την απαραίτητη πληροφόρηση αναφορικά με το performance του μήνα, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στο management να κάνει έγκαιρα τις όποιες παρεμβάσεις κρίνονται αναγκαίες.