Αρχίλοχος Κανέλλος

Αρχίλοχος Κανέλλος

CFO, L’OREAL

Υλοποίηση του RF code για την αυτόματη καταχώρηση των πληρωμών των πελάτων μας

Ενώ το RF code έχει υλοποιηθεί από κάποιες εταιρείες τα τελευταία χρόνια , στην L’Oreal υλοποιήσαμε και το interface μέσω SAP -Dias ώστε να έχουμε 100% touch less payment integration και ουσιαστικά η ομάδα του customer care να είναι fully dedicated σε value added activities και όχι σε transactional activities.