Αριστείδης Ζέρβας

Αριστείδης Ζέρβας

Chief M&A and Investment Officer, KLEEMANN GROUP

SOS points for successful acquisitions

Μέσα από πραγματικά παραδείγματα εξαγορών, θα παρουσιαστούν κάποια σημεία που πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην διαδικασία των εξαγορών. Θα εστιάσουμε στα απαιτούμενα βήματα για μια επιτυχημένη εξαγορά και στα σημεία που πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι.