Αριστείδης Ζέρβας

Αριστείδης Ζέρβας

Group CFO, KLEEMANN HELLAS

Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το έτος 1991, με Μεταπτυχιακό τίτλο (Master) στην Επιχειρηματική Ανάλυση από το University of Leicester, UK το 1993. Έμπειρο στέλεχος στον τομέα των οικονομικών και των επιχειρήσεων με πολυετή δραστηριότητα σε περιβάλλον πολυεθνικών εταιρειών. Εμπειρία διοίκησης ομάδων από διαφορετικές χώρες και με διαφορετικές κουλτούρες. Ειδίκευση σε επιχειρηματικά πλάνα, εξαγορές και συγχωνεύσεις, οικονομική ανάλυση και οικονομικές αναφορές. Από το 2013 έως σήμερα εργάζεται ως Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου στην KLEEMANN. Από τον Νοέμβριο του 2000 έως το 2013 εργάστηκε στην Frigoglass σε διάφορους ρόλους της οικονομικής διεύθυνσης (προϊστάμενος λογιστηρίου, Οικονομικός Διευθυντής Ελλάδας, Περιφερειακός Οικονομικός Διευθυντής). Επίσης το 2000 για 9 μήνες εργάστηκε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ως στέλεχος χρηματοδοτήσεων. Από τον Νοέμβριο του 1995 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2000 εργάστηκε στην Coca-Cola Hellenic στο τμήμα treasury και ως προϊστάμενος οικονομικής ανάλυσης.

 

Επιτυχημένες Εξαγορές
Η εμπειρία ώστε μια εξαγορά να μπορεί να γίνει επιτυχημένα. Ποια βήματα χρειάζονται για να γίνει επιτυχώς μια εξαγορά. Ποιες οι βασικές αρχές που πρέπει να εξυπηρετεί μια εξαγορά. Ποια σημεία χρειάζονται προσοχή σε κάθε βήμα και πώς αντιμετωπίζονται. Τέλος, παραδείγματα προς καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας.