Κωνσταντίνος Φωκάς

Κωνσταντίνος Φωκάς

General Manager, Enterprise Applications Division, ENTERSOFT

Ο Κωνσταντίνος Φωκάς έχει 25 χρόνια εμπειρίας στη παροχή υπηρεσιών και λύσεων σε πληροφοριακά συστήματα. Από το 1997 έως το 2002 είχε αναλάβει θέσεις Project Manager και Διευθυντή Υπηρεσιών στις εταιρίες Computer Logic και LogicDIS, μετά τη σχετική συγχώνευσή τους. Το 2002 συν-ίδρυσε την NOVA CONSULTING A.E., εταιρεία παροχής υπηρεσιών σε συστήματα ERP και εφαρμογές Mobile, στην οποία κατείχε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Το 2009, μετά την εξαγορά της NOVA CONSULTING από την Entersoft, ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή Υπηρεσιών & Υποστήριξης της Entersoft. Από το 2017 έχει αναλάβει τη Γενική Διεύθυνση Enterprise Applications της εταιρείας.

 

Ποιες επίκαιρες πρακτικές ψηφιακής ωρίμανσης εφαρμόστηκαν αποτελεσματικά στον Όμιλο Entersoft
Οι προκλήσεις των τελευταίων χρόνων, με τις συνέπειες της οικονομικής και υγειονομικής κρίσης, σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον με αυξανόμενη πολυπλοκότητα και διάδραση, αλλά και με την ψηφιοποίηση των κρατικών υποδομών σε εξέλιξη, ο Οικονομικός Διευθυντής βρίσκεται σε κομβικό σημείο των αποφάσεων που οδηγούν την επιχείρηση στα μελλοντικά της βήματα. Στην Entersoft, επικεντρώσαμε στους τομείς της αυτοματοποιημένης τιμολόγησης, του στενού ελέγχου της ρευστότητας και του πλαισίου οργάνωσης των σχέσεων με τους πελάτες, εξοικονομώντας πόρους και αποκτώντας μια ξεκάθαρη εικόνα των οικονομικών δεικτών.