Διονύσιος Παπαδόπουλος

Διονύσιος Παπαδόπουλος

Αντιπρόεδρος και Οικονομικός Διευθυντής, SIEMENS HEALTHINEERS

Charting Financial Waters in MedTech: The CFO's Vision

Being leader in the global but also local MedTech In Vivo & In Vitro market, Finance is securing the company’s healthy growth & sustainability.
Finance waters need transparency and nowadays this is supported by visualized digitalized tools for efficiency. Operations have to be agile, productivity is a must and people management is a clear priority as most valuable asset.