Έλενα Μπαρδούνια

Έλενα Μπαρδούνια

Finance Director, ANTENNA DIGITAL VENTURES

Η Έλενα Μπαρδούνια είναι Οικονομική Διευθύντρια στην Antenna Digital Ventures, μια εταιρεία που επενδύει σε νέα ψηφιακά εγχειρήματα και δημιουργεί corporate ventures, με προοπτική ανάπτυξης στην κεντροανατολική Ευρώπη και παγκοσμίως. Προηγουμένως, εργάστηκε για 7 χρόνια στην Deloitte στο τμήμα του Audit & Assurance με εξειδίκευση στoν έλεγχο οικονομικών καταστάσεων εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο της Νέα Υόρκης. Έχει λάβει τον τίτλο πιστοποίησης του ACCA και του ΣΟΕΛ. Είναι απόφοιτη του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

 

Best financial practices in the startup ecosystem
Oι καλύτερες χρηματοοικονομικές πρακτικές στη νεοφυή επιχειρηματικότητα. Θα αναλυθούν πρακτικές σε κρίσιμες διαδικασίες για την ανάπτυξη μιας startup, όπως operational cash flow overview, KPIs overview, accurate reporting to Board level for strategic decisions κλπ, όπως αυτές εφαρμόζονται σε 3 ενεργές startup εταιρείες στο δυναμικό του group.