Γεωργία Σουρλαντζή

Γεωργία Σουρλαντζή

Finance Director, ABBVIE

Finance Evolution

Finance Transformation to valued business partners is a continuous journey. Enablers on this vision, Shared services centers, Digitalization and Business Intelligence tools.