Κατερίνα Καραδημητρίου

Κατερίνα Καραδημητρίου

Managing Director, KONICA MINOLTA Business Solutions Hellas

A better road to a Finance department that can be an important internal consultant

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του οικονομικού τμήματος της εταιρείας μας επιτεύχθηκε εφαρμόζοντας νέες διαδικασίες όπως η ηλεκτρονική έγκριση πιστωτικών σημειωμάτων, η διαχείριση συμβάσεων με δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής και η διαχείριση αποθεμάτων & προμηθειών. Οι λύσεις ψηφιοποίησης μας βοήθησαν να αυξήσουμε την παραγωγικότητά μας, να εξασφαλίσουμε τη συμμόρφωσή μας στους κανονισμούς και να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε όλες τις μελλοντικές προκλήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, το οικονομικό τμήμα κερδίζει καθημερινά περισσότερο χρόνο επενδύοντάς τον σε εσωτερικές αναλύσεις και στην παροχή συμβουλών ανάπτυξης της επιχείρησης.