Κωνσταντίνος Ακρίβος

Κωνσταντίνος Ακρίβος

CFO, DELIVERY HERO GREECE & CYPRUS (E-FOOD.GR)

O Κωνσταντίνος Ακρίβος είναι CFO της Delivery Hero για την Ελλάδα και την Κύπρο. Προηγουμένως, εργάστηκε στην Ελλάδα για τις εταιρίες Johnson & Johnson, ΑΒΒ και Deloitte. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Διοίκηση επιχειρήσεων, με μεταπτυχιακό τίτλο στην Λογιστική και στα Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Southampton και είναι Fellow ACCA Member (από τον Σύλλογο Ορκωτών Λογιστών).

 

Governance, Risk & Compliance (GRC) in a digital company
Εταιρική διακυβέρνηση, Κίνδυνοι και Συμμόρφωση στην εποχή της τεχνολογίας.