Κωνσταντίνος Μάγκουρας

Κωνσταντίνος Μάγκουρας

General Manager, WESTNET DISTRIBUTION

Making the leap from CFO to General Manager of Westnet

Στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, οι οργανισμοί τείνουν να μετατοπίζουν τις προτεραιότητές τους, αποδίδοντας μεγαλύτερη αξία στον αποτελεσματικό συνδυασμό οικονομικού και εμπορικού προφίλ ηγεσίας και απαιτώντας επιχειρηματικούς ηγέτες με ισχυρή κατανόηση των οικονομικών και εμπορικών ζητημάτων. Ωστόσο, η πορεία από τον ρόλο του Οικονομικού Διευθυντή σε εκείνον του Γενικού Διευθυντή δεν είναι χωρίς προκλήσεις και μια επιτυχημένη μετάβαση περιλαμβάνει τη σύνθεση πολλών παραμέτρων και προδιαγραφών, προκειμένου να οδηγήσει στην επιθυμητή επιχειρηματική ανάπτυξη. Αναμφίβολα, ο νέος ηγέτης πρέπει να χαρακτηρίζεται μεταξύ άλλων από όραμα και καινοτομία, τα οποία θα αποτελέσουν οδηγό για τον υγιή μετασχηματισμό του οργανισμού. Η Westnet είναι ένα τέτοιο παράδειγμα, μια δυναμική εταιρεία που οραματίζεται την επόμενη μέρα της υπό το πρίσμα της βιώσιμης ανάπτυξης, πολλαπλασιάζοντας την προστιθέμενη αξία που φέρνει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της μέσα από τον διαμοιρασμό της τεχνολογίας.