Μιχάλης Σαμωνάς

Μιχάλης Σαμωνάς

Group CFO, ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ

Ο Μιχάλης Σαμωνάς είναι Group CFO στη ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, εταιρεία εμπορίας και βιομηχανικής μεταποίησης χαλυβουργικών προϊόντων σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία. Παράλληλα, διδάσκει εξειδικευμένα μαθήματα χρηματοοικονομικής στο Αμερικάνικο Κολλέγιο της Ελλάδας - Deree καθώς και Credit Risk στην ICAP σε συνεργασία με διάφορα πανεπιστήμια. Είναι ορκωτός λογιστής (FCCA) και μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Ένωσης Διαχειριστών Κινδύνου (μέλος της FERMA). Είναι πτυχιούχος εφαρμοσμένης Λογιστικής από το Πανεπιστήμιο του Oxford Brooks και κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος (M.Sc.) και Διδακτορικού (Ph.D) από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Surrey. Κατέχει πτυχίο στη Φυσική από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και MBA από το Πανεπιστήμιο της La Verne California. Τέλος, κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα από το Chartered Institute of Marketing (CIM). Είναι συγγραφέας του βιβλίου Financial Forecasting, Analysis and Modelling: A Framework for Long-Term Forecasting, Wiley Finance Series, Φεβ. 2015.

 

Ενέργειες στο πλαίσιο του ν.4706/2020 και μονάδα διαχείρισης κινδύνων
Με τον πρόσφατο Ν.4706/2020 «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών» οι εισηγμένες εταιρείες αναγκάστηκαν να επανεξετάσουν το σύστημα εσωτερικού τους ελέγχου ως έναν από τους κύριους πυλώνες της εταιρικής διακυβέρνησης. Η μονάδα διαχείρισης κινδύνων καθώς και ο ρόλος του Risk Officer αποτέλεσαν κάτι νέο για πολλές εταιρίες παρόλο που καθαυτή η διαχείριση κίνδυνων ήταν ανέκαθεν κεντρικός πυρήνας της στρατηγικής κάθε οργανισμού. Η συγκεκριμένη παρουσίαση ασχολείται με την καταγραφή, από την αρχή στα πλαίσια του Ν.4706/2020, όλων των κινδύνων της ΣΙΔΜΑ, την αξιολόγηση των πιο σημαντικών καθώς και την εφαρμογή τεχνικών αντιστάθμισης στους κυρίους χρηματοοικονομικούς κινδύνους ήτοι επιτοκίων, συναλλαγματικού, ρευστότητας, πιστωτικού και αυξομείωσης τιμών πρώτων υλών.