Νίκος Καραφυλλίδης

Νίκος Καραφυλλίδης

CFO Greece & Cyprus, ASTRAZENECA

ΑstraΖeneca Sustainability in action

Η βιωσιμότητα στην AstraZeneca σχετίζεται με τις δράσεις μας για την υγεία. Γνωρίζουμε ότι η υγεία των ανθρώπων, ο πλανήτης και η επιχείρησή μας είναι αλληλένδετα. Στόχος μας είναι να ενσωματώσουμε τη βιωσιμότητα σε κάθε πτυχή της επιχείρησής μας. Ως οικονομική διεύθυνση είμαστε βασικός παράγοντας στην κατάρτιση και την επιτυχία των πρωτοβουλιών αυτών.

Οι τομείς στρατηγικής μας προτεραιότητας είναι:
• Η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη: Εργαζόμαστε προς ένα μέλλον όπου όλοι οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε βιώσιμες λύσεις υγειονομικής περίθαλψης για πρόληψη και θεραπεία που αλλάζει τη ζωή.
• Η προστασία του περιβάλλοντος: Η υγεία του πλανήτη επηρεάζει όλη τη ζωή. Καινοτομούμε για να διασφαλίσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη που δεν διακυβεύει τους φυσικούς πόρους.
• Η ηθική και διαφάνεια: Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε θετικό κοινωνικό αντίκτυπο και να προωθήσουμε την ηθική συμπεριφορά σε όλες τις αγορές μας. Θέλουμε να εκτιμηθούμε όχι μόνο για τα φάρμακά μας, αλλά και για τον τρόπο που εργαζόμαστε και για τον τρόπο με τον οποίο υποστηρίζουμε τις κοινότητές μας. Στόχος μας είναι να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη επιδεικνύοντας ακεραιότητα, διαφάνεια και δίκαιη μεταχείριση σε ό, τι κάνουμε.