Νίκος Λεκάκης

Νίκος Λεκάκης

CFO, METROPOLITAN GENERAL HOSPITAL

Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Athens Laboratory of Business Administration (ALBA). Έχει δεκαπενταετή εμπειρία στον τομέα Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με ειδίκευση στην παρακολούθηση θεμάτων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης εταιρειών εισηγμένων στο Χ.Α., μέσα από αντίστοιχες θέσεις που κατείχε στην PriceWaterhouseCoopers (PwC), στον Όμιλο της Τεχνικής Ολυμπιακής και στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ. Στο Metropolitan General ανέλαβε Οικονομικός Διευθυντής τον Απρίλιο του 2019.

 

Τεχνολογία στις διαδικασίες
Initiative της οικονομικής διεύθυνσης για τη βελτίωση στη λειτουργία όλης της επιχείρησης, με τη βοήθεια της τεχνολογίας στις διαδικασίες.