Νίκος Λεκάκης

Νίκος Λεκάκης

CFO, METROPOLITAN GENERAL HOSPITAL

Data analysis στο day to day operation και στρατηγικές αποφάσεις

Ο κλάδος της παροχής υπηρεσιών υγείας είναι εξ ορισμού κλάδος που στηρίζει πολλά στην διαχείριση και επεξεργασία της πληθώρας των δεδομένων για την ανάλυση και την λήψη αποφάσεων τόσο αναφορικά με το day to day operation όσο και στρατηγικές αποφάσεις. Η ανάλυση στους βασικούς drivers της κερδοφορίας (doctors performance P&L, department P&L, etc) μας δίνουν την δυνατότητα να αποφασίζουμε άμεσα και δραστικά στους τομείς που απαιτείται.