Παναγιώτης Μαρκέτος

Παναγιώτης Μαρκέτος

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - Business Editor, Επιστημονικός Συνεργάτης BOUSSIAS