Σπύρος Κοκκόλης

Σπύρος Κοκκόλης

Group CFO, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

Οικονομικός Διευθυντής της ΧΑΛΚΟΡ από το 2002, και από το 2004 CFO Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ, καθώς και της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ μετά την συγχώνευση με την ΕΛΒΑΛ το 2017. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε θέματα διαχείρισης ρίσκου μετάλλων, ψηφιακής μετάβασης, καθώς και projects M&A. Πρόεδρος της Metalign, του Shared Service Centre της ΒΙΟΧΑΛΚΟ και μέλος ΔΣ άλλων θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών. Ξεκίνησε την σταδιοδρομία του το 1993, ως Εσωτερικός Ελεγκτής των εταιρειών της ΒΙΟΧΑΛΚΟ.

 

KPIs στη στρατηγική λήψης αποφάσεων
Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, οι εταιρείες πρέπει να δείχνουν ευελιξία στην αλλαγή των προτεραιοτήτων τους με στόχο να βελτιστοποιήσουν την κερδοφορία, τις ταμειακές ροές, ακόμα και να επιβιώσουν σε κρίσεις. Τα επιμέρους τμήματα τείνουν να θέτουν τους στόχους τους στηριγμένα σε κλασσικούς δείκτες, ασύνδετους μεταξύ τους, οι οποίοι μπορεί να δημιουργούν τελικά αποτελέσματα αντίθετα από τα αναμενόμενα. Η συμβολή της Οικονομικής Δ/νσης είναι κρίσιμη στον συντονισμό, στην επιλογή των κατάλληλων δεικτών και την μέτρηση της αποτελεσματικότητας, η οποία μπορεί να γίνεται διαφορετικά ανάλογα με τις συνθήκες.