Σπύρος Τσιτσώνης

Σπύρος Τσιτσώνης

Founder & Director, MY-CFO

Ο Σπύρος Τσιτσώνης έχει 20-ετή εργασιακή εμπειρία σε κλάδους όπως Automotive, FMCG, Retail, Pharma, Facility Management & Start-ups. Ξεκίνησε την εργασιακή του πορεία στη NETMED Group ως Chief Accountant, πέρασε στην Piaggio Hellas ως Accounting Manager και αργότερα ανέλαβε ρόλο Accounting & Management Accounting Manager στην Beiersdorf Hellas. Συνέχισε ως Finance Manager στην Redoute Hellas και έπειτα στην Bard Hellas, ενώ από το 2016 κατείχε τη θέση του Financial Services Director στη Red Tree. To 2018 εντάχθηκε στον Όμιλο ISS Hellas ως Group CFO. Σήμερα, ως Ιδρυτής του My-Cfo (www.my-cfo.gr), παρέχει υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά, ενώ μιλάει Αγγλικά και Ιταλικά. Είναι έγγαμος και πατέρας δύο αγοριών.

 

Part-time CFO
Πώς αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις την έννοια του part-time CFO. Ποιες ανάγκες υπάρχουν και ποιες δυσκολίες. Ποια είναι η σχέση με την καινοτομία, αλλά και με βασικά reports. Τι αξία προσφέρει ένας part-time CFO σε ένα περιβάλλον με ιδιαίτερα χαρακτριστικά, όπως αυτό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.