Θοδωρής Ματσαντώνης

Θοδωρής Ματσαντώνης

Group Chief Financial Officer and Board Member, CAFETEX SA

Business Strategy for Growth

Οι επιχειρήσεις θέτουν στόχους και λαμβάνουν πολυάριθμες αποφάσεις οι οποίες είναι σε διαφορετικό βαθμό σπουδαίες. Παράλληλα καλούνται να επιλέξουν κάθε φορά, παρακολουθώντας τις εξελίξεις, αλλά και ακολουθώντας κομμάτι των νέων τάσεων της εποχής, την κατάλληλη στρατηγική κίνηση η οποία θα μεγεθύνει την εταιρεία.