Σπυριδούλα Τσώλα

Σπυριδούλα Τσώλα

Finance & Strategy Business Partner, BSK Group of Companies

Moving from product to platform

Agile προσέγγιση της οικονομικής διαχείρισης, αναζήτηση τεχνολογικών επενδύσεων και transformation of business model.